dec

14

pondelok o 20:00

Debris Company: Epic

Réžia a koncept J. Vlk, účinkujú J. Hrčka, D. Raček, N. Rafaelisová, S. Vlčeková, choreografia S. Vlčeková

Epicje parafráza brechtovského divadla v 21. storočí. Debris Company skúma vo svojej novej produkcii krízu a kapitalizmus.

Spájapôvodný text, voľne inšpirovaný Brechtom a svoj typický pohybový slovník, ktoré sú komentárom k neustále sa premieňajúcemu konfliktu medzi prácou a peniazmi, medzi bohatými a chudobnými.

Projektvznikol vďaka podpore MK SR, elledanse a in SITU.