dec

21

pondelok o 19:00

What the hell Košice contemporary visual art scene is? – Peter Megyeši (sk)

Môžeme hovoriť o špecifikách umenia „košickej scény“?

V čom je iná?

Kto sú jej hlavní „aktéri“, aké sú jej „výstupy“ a „zákulisie“?

Na tieto, ale aj iné otázky odpovie teoretik umenia Peter Megyeši.

V spolupráci so združením alt30collective štartujeme aj v Bratislave úspešnú sériu prezentácií a diskusií.

Každý mesiac prinesieme čerstvé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale budeme sa tiež zaoberať ʺnezodpovedanými otázkamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia.