jan

30

sobota o 20:00

IFFR Live: Predsudok

Préjudice, réžia Antoine Cuypers, Belgicko, 105 min., francúzsky s anglickými titulkami

Film je variáciou na rodinnú drámu počas spoločnej večere (napr. Vinterbergova Oslava), no režisér ju posúva ešte ďalej a konfrontuje nás s našou vlastnou definíciou normálnosti. Brat, ktorý bol vždy na okraji, autoritatívna matka, o nič sa nestarajúci otec, chýbajúci brat a frustrovaná sestra sa nás nútia opýtať sa: neprivádzame aj my stále niekoho do zúrivosti?

Prejudice is a family drama, a variation on the family dinner motif, but Cuypers pushes it into a new direction and confronts us with our own definition of normality. Watching the brother who has been marginalised, the authoritarian mother, the ghost-like father, the absent brother and the frustrated sister, we can’t help but wonder: do we not drive others mad ourselves a lot of the time?

“Filmový festival v Rotterdame je jedným z najväčších v Európe!”