mar

01

utorok o 19:00

O čom sú tie dejiny umenia?

​Prečo sa špicaté veže gotických chrámov ťahajú k nebu?

Kurz o dejinách umenia vás prístupnou formou oboznámi s jednotlivými umeleckými štýlmi v našej západnej histórii, predstaví vám najznámejšie diela z architektúry a naučí rozpoznávať rukopis jednotlivých autorov naprieč storočiami.

Kurz je rozdelený do desiatich celkov od gotiky po koniec 19. stor.

Gotiku považujeme za temné obdobie, cirkev mala veľký vplyv na všetky sféry života, čo sa prejavovalo aj v umení. Zároveň ale vznikli veľmi zaujímavé architektonické diela, ktoré pretrvávajú dodnes a o ktorých výnimočnosti sa dozviete viac, ak prídete.

Lektorka: Monika Pascoe Mikyšková