mar

22

utorok o 18:00

KU.BA Talks #4

KU.BA Talks 4: Je po voľbách, zvykneme si?

Pokračovanie série verejných diskusií o kultúre a meste.

Ako možno charakterizovať agendu kultúry v programoch kandidujúcich politických strán v ostatných parlamentných voľbách? Zanedbali sme ako občianska a kultúrna verejnosť v čase pred voľbami niečo dôležité? Čo nás čaká po voľbách a čo môžeme ako kultúrna verejnosť robiť? Ako by mali na aktuálnu spoločenskú a politickú situáciu reagovať aktéri v kultúre a kultúrne inštitúcie?

O týchto aj ďalších otázkach bude Bohdan Smieška diskutovať so Zorou Jaurovou, Andrejom Zmečekom a Damasom Gruskom v poradí štvrtej z cyklu verejených diskusií s názvom KU.BA Talks.

Hostia:

Zora Jaurová, producentka, kultúrna manažérka, členka rady Fondu pre umenie
Andrej Zmeček, prekladateľ, kultúrny manažér, konzultant
Damas Gruska, matematik, publicista

Moderuje:
Bohdan Smieška

Realizuje:
A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
www.a4.sk

Projekt “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” bol podporený sumou 44 316 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu”Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” je sériou zdola pripravených a realizovaných aktivít v partnerstve s vedením mesta a v kontexte aktuálneho diskurzu o kreatívnej ekonomike a tematizovania významu kultúrnych MVO v regióne iniciovať vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta a kraja.

Viac informácií o projekte na www.kulturnabratislava.sk.