apr

17

nedeľa o 20:00

Zoom Thomas Østbye: Veci + Ľudský

Ting + Human, réžia Thomas Østbye, Nórsko, 50+25 min., nórsky s angl. tit.

Ambientný, minimalistický film, v ktorom Østbye sníma veci. Sú to predmety každodennosti a dlhé zábery nás nútia podrobne skúmať ich tvary a textúry. Objekty strácajú svoju funkcionalitu; stáva sa nepodstatným, na čo slúžia a namiesto toho vnímame iné ich vlastnosti.

Vo filme Ľudský nakrúca režisér ľudí rôzneho veku a rôznych povolaní v štúdiu, pričom nás nabáda, aby sme uvažovali nad tým, čo ich robí ľuďmi a tým, kým sú. Vytrháva ich z kontextu ich života, sú iba tu a teraz. Pohybuje sa niekde na hranici, keď sa z nich stávajú objekty, keď strácajú svoju ľudskú povahu.