apr

19

utorok o 19:00

O čom sú tie dejiny umenia?

Kurz o dejinách umenia vás prístupnou formou oboznámi s jednotlivými umeleckými štýlmi v našej západnej histórii, predstaví vám najznámejšie diela a naučí rozpoznávať rukopis jednotlivých autorov naprieč storočiami. Kurz je rozdelený do desiatich celkov od gotiky po koniec 19. stor.

Nástup protireformácie, obnovenie inkvizície, opatrenia, ktoré začala prijímať katolícka cirkev, aby znovu silnejšie pripútala k sebe veriacich sa prejavili nielen v náladach spoločnosti, ale aj v umení. Prednáška bude o tom, aké nástroje uplatňovala v architektúre, aby pritiahla ľudí späť do chrámov.

Lektorka: Monika Pascoe Mikyšková