máj

03

utorok o 19:00

O čom sú tie dejiny umenia?

O čom sú tie dejiny umenia? Neoklasicizmus

Kurz o dejinách umenia Vás prístupnou formou oboznámi s jednotlivými umeleckými štýlmi v našej západnej histórii, predstaví vám najznámejšie diela z architektúry a naučí rozpoznávať rukopis jednotlivých autorov naprieč storočiami.

Lektorka: Monika Pascoe Mikyšková

Storočie rozumu a citu

Neoklasicizmus sa nedá začleniť do „prirodzeného“ kontinuálneho cyklu predchádzajúcich období, ktoré sa zrodili z renesancie. Avšak podobne ako ona, hlási sa k antike a používa súhrn foriem antického staroveku. Tie nie sú iba módou, vonkajším prejavom, povaha neoklasicizmu je omnoho hlbšia. Z čoho teda pramení neoklasicizmus?