máj

17

utorok o 20:00

Petra Fornayová: OPERNBALL

Tvorba, interpretácia P. Cseri, S. Ferienčíková, P. Fornayová, M. Haasová, A. Hanuljak, R. Imrich, J. Štefániková / K. Kubelová, Dramaturgia P. Šulej, Video A. Hanuljak, J. Pišek, Zvuková réžia, VJ-ing J. Pišek, Svetelný dizajn I. Plavnieks, Kostýmy I. Haasová, Použité texty M. Habaj_zbierka Capuut Mortum, P. Macsovszky_zbierka Santa Panica, P. Šulej_zbierka Nódy, Hudba M. Burlas, A. Vivaldi, Jamka, Casi Cada Minuto, G. Bizet, P. Glass, Produkcia AST

… chlieb a hry alebo len sa tešme ďalej…

Opernball je metaforou uzavretého systému, spoločnosti, ktorá vyznáva istú zvláštnu hierarchiu a zvláštne hodnoty. Je kritikou neoliberálneho prístupu uplatňovaného na čokoľvek bez rozdielu.

Čo znamená byť / pracovať / existovať / tvoriť mimo systému alebo naopak v systéme, ktorý daná spoločnosť ponúka ? Čo / kto patrí do systému? Strach ocitnúť sa mimo systému trvalej a systematickej podpory je existenčnou otázkou.

Tvorba verzus základné životné potreby – je umenie niečo, čo táto spoločnosť potrebuje alebo pod umením rozumieme len zábavu?

Projekt bol vytvorený s podporou Ministerstva kultúry SR, Centra choreografického rozvoja SE.S.TA v Žďári nad Sázavou, Literárneho fondu, Balassiho inštitútu v Bratislave a A4 – priestoru pre súčasné umenie.