máj

19

štvrtok o 20:00

Divadlo SkRAT: Môj lov!(e)

Účinkujú V. Bednárik, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, A. Čonková, J. Oľhová, V. Zboroň, hlas M. Kráľ, hudba Ľ. Burgr (s použitím skladieb Tak smutno mi je bez teba – G. Dusík/P. Braxatoris, Prečo nemáš trochu lásky – T. Lengyel/F. Trefný, Očarená bývam – K. Elbert), technická realizácia scény M. Mikula, technická a vizuálna spolupráca M. Kokavec, G. Žigová, autor textu, návrh scény, kostýmy, réžia D. Vicen

Divadelnú inscenáciu tvoria 3 príbehy chorobného prenasledovania ženy mužom, muža ženou, či nič netušiaceho obyčajného človeka elitným sociopatickým psychopatom.

Motívy prenasledovania sú rôzne. Spoločným znakom všetkých motivácií je absurdita.

Tá prináša situácie, ktoré spôsobujú stupňujúcu sa absurditu v momentoch, pri ktorých človek nevie, či sa má smiať alebo plakať.