máj

23

pondelok o 20:00

Teatro EsPánico: A TAR – Fando a Lis

Réžia Anna Ďurišíková, Hudba Veronika Škutová, Kostýmy Silvia Belošovičová, Účinkujú Monika Benčaťová, Žaneta Morovská, Andrej Jancík, Martin Jánošík, Annamária Bobková, Zuzana Kubičková, Zuzana Miháliková

Začiatok roka Ohnivej Opice priniesol prvé esPanické stretnutia divadelného súboru Teatro EsPánico na Sekcii španielskeho jazyka Katedry romanistiky FiF UK v Bratislave. Podľa vzoru zakladateľov Panického hnutia – Fernanda Arrabala, Alejandra Jodorowskeho a Rolanda Topora – sa zakladatelia EsPanického hnutia – Silvia Belošovičová, Monika Benčaťová, Annamária Bobková, Anna Ďurišíková, Andrej Jancík, Martin Jánošík, Zuzana Kubičková, Zuzana Miháliková a Žaneta Morovská – s vervou pustili do “panu”, t. j. do “všetkého” (čo sa v divadle dá skúsiť).

A TAR – verzia hry Fando a Lis Fernanda Arrabala – nastoľuje zložité vzťahy lásky a nenávisti, nehy a krutosti, komédie a tragédie či skutočnosti a sna prameniace z rozporuplnej ľudskej podstaty. Postavy sú naivné a kruté priam ako deti. Usilujú sa žiť naozaj, no ich život sa podobá skôr absurdnej hre. Ťaživú atmosféru cyklickosti a bezvýchodiskovosti sveta však rozptyľuje nádej, že len čo sa dostanú do Taru, budú slobodní a šťastní. Nepochybne ich čaká katarzia.