máj

24

utorok o 20:00

Divadlo SkRAT: TAbu

​Účinkujúci a autori I. Hrubaničová, D. Gudabová, L. Fričová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

“Ľubo: Čo bolo tabu, je dnes klišé.

Milan: Treba zaviesť nové tabu!”

“Vráťme sa však k začiatku ich debaty, pri ktorej prepukol vášnivý spor o tom, či tabu búrať, zachovávať, či dokonca budovať nové? Tvorcovia ešte iba budúcej hry Tabu mali pravdu, že na to neexistuje jednoznačná odpoveď.

Treba sa totiž pokúšať o všetko z toho – v závislosti od toho, na aké hodnoty a správanie sa príslušné tabu vzťahuje.”

(z recenzie Zory Bútorovej)