sep

09

piatok o 16:00

Festival OCHOTNÍCI, I. ROČNÍK v Bratislave

Bratislava je slovenským centrom kultúry a umenia. Čo však už niekoľko rokov v hlavnom meste absentuje, je nielen tvorba, ale najmä prezentácia ochotníckeho divadla. V tomto prípade sa tvorba, súťaže, prehliadky realizujú v rôznych iných slovenských mestách.
Festival OCHOTNÍCI nadväzuje na minuloročný mikrofestival ochotníckeho divadla v Bratislave, I. ROČNÍK, a prináša do Bratislavy to najlepšie, čo vzniklo v amatérskom divadle v ostatnej sezóne.

Jeho program tvoria inscenácie, ktoré sa v súťažnom systéme prehliadok dostali na celoštátne súťaže alebo na vrcholnú prehliadku, Scénickú žatvu.

Piatok, 09.09.2016

16:00 Divadlo DISK má 60! Čo bolo a čo bude?
Diskusia, Kaviareň A4

18:00 – 19:00 Súbor Uložiť ako(Bratislava): Pojednávanie vo veci Genesis
Divadlo mladých, Sála A4
Diskusia po predstavení

21:00 – 22:00 DISK (Trnava): Prežitie
Divadlo dospelých, Sála A4, predstavenie je určené iba pre dospelého diváka
Diskusia po predstavení

22:00 DJ Reverend, Kaviareň A4

Sobota, 10.09.2016
16:00 Ochotnícke vs. nezávislé divadlo
Diskusia, Sála A4

18:00 – 19:30 GASPAREGO (Liptovský Mikuláš): Mučeník
Divadlo dospelých, Kaviareň A4, max. 35 divákov
Diskusia po predstavení

20:00 – 21:20 DAXNER (Tisovec): Túžby, sny a výčitky
Divadlo dospelých, Sála A4
Diskusia po predstavení

22:00 DJ Galaprogram, Kaviareň A4

Nedeľa, 11.09.2016
15:00 – 15:45 DRAMATERRA (Trebišov): Koralína
Divadlo mladých, Sála A4
Diskusia po predstavení

16:30 – 18:00 GASPAREGO (Liptovský Mikuláš): Mučeník
Divadlo dospelých, Kaviareň A4, max. 35 divákov
Diskusia po predstavení

20:00 – 21:30 Divadlo „A“ a Divadlo „SHANTI“ (Prievidza): Príbeh z Maconda
Divadlo dospelých, Sála A4
Diskusia po predstavení

Festival Ochotníci podporil z verejných zdrojov v roku 2016 Fond na podporu umenia.