sep

10

sobota o 20:00

Festival OCHOTNÍCI: DAXNER (Tisovec): Túžby, sny a výčitky

DAXNER (Tisovec): Túžby, sny a výčitky

Sobota / 20.00 / divadlo / Sála A4 / 7 € / 5 € študenti

Réžia J. Mudrák, Dramaturgia, preklad: M. Hodoň, Scéna, kostýmy, masky D. Javorský, hudba J. Vlk, technická spolupráca M. Cibuliak

Účinkujú M. Stejskal, J. Mertinyáková / alt: J. Hodoňová, D. Kojnok, S. Stašková /alt: D. Kňažková, P. Hučka / alt: M. Stejskal, B. Rosiarová /alt. L. Onderčinová, M. Vetráková, J. Kubove, obsluha, masky S. Brnová, S. Miháliková

„Literárna tvorba rakúskeho lekára, prozaika a dramatika Arthura Schnitzlera provokovala meštiacku spoločnosť viedenskej fin-de- siècle otvoreným postojom ku tabuizovaným témam (zmyselnosť, erotika, smrť…). V Snovej novele, ktorú napísal v poslednom tvorivom období (1926), tematizoval cez vzťahovú krízu manželského páru prelínanie sna a skutočnosti, nejasnosť hraníc voľnosti sexuálnejfantázie. V naračnej štruktúre dramatizácie Snovej novely sa neustále prelína retrospektíva, snívanie a realita.“

(Alžbeta Verešpejová, porotkyňa Belopotockého Mikuláš)

Festival OCHOTNÍCI je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.