sep

13

utorok o 19:00

O čom sú tie dejiny umenia: Od prvých nástenných malieb po Stonehenge

Lektor Monika Pascoe Mikyšková

Formát prednášok o dejinách umenia, nadväzuje na kurz s rovnakým názvom prebiehajúci od marca po jún tohto roka. K dejinám výtvarného umenia sa vraciame s novými témami, tento krát chronologicky od praveku po ranné kresťanské umenie. Počas troch mesiacov sa dozviete o kultúrnom vývoji západnej civilizácie od jaskynných malieb až po umenie antického Ríma.

Pravek:

Dlhé obdobie, ktoré stálo pri zrode európskeho umenia, sa začína asi 30 tisíc rokov pred naším letopočtom.Najstaršie umenie, ktorého prvými prejavmi boli nástenné maľby a malé kamenné sošky zobrazujúce ženu, zvané aj Venuše sa nazýva paleolitické. O význame paleolitického, ale aj neskoršieho neolitického umenia si porozprávame po letnej pauze, na prvej hodine venovanej pravekému umeniu.

Pre ďalšie info alebo prihlásenie píšte na adresu: tvorivedielne@a4.sk