nov

23

streda o 18:00

POÉZIA DEMOKRACIE

Počas tretieho diskusného večera budú analýzovať životné zákruty a literárnu tvorbu Andreja Žarnova, ako aj hladať paralely a väzby so súčasnými problémami demokratického charakteru štátu. Moderuje: Lukáš Krajčír, diskutujú: historik Róbert Letz, literárna vedkyòa Mária Stanková.

„Ostane súčasné Slovensko liberálno-demokratické?“