dec

13

utorok o 10:00

Bratislavská regionálna dotačná schéma

Informačný seminár pre záujemcov o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2017, zameraný na nezriaďované subjekty v oblasti kultúry. Na seminári sa účastníci dozvedia bližšie informácie o výzve – oblastiach podpory, postupe pri podávaní žiadostí, ako aj ďalšie užitočné informácie vedúce k príprave kvalitnej žiadosti a k úspešnej realizácii projektu. Viac informácií na www.brds.sk.

Seminár bude trvať od 10:00 – 12:00.

Organizuje Bratislavský samosprávny kraj, partner: KU.BA – Kultúrna Bratislava

Facebook event