jan

30

pondelok o 19:00

Čo do pekla je Anasoft litera? – Simona Fochlerová (sk)

NA SLOVENSKU VYCHÁDZA ROČNE OKOLO 150 AŽ 200 KNÍH NAŠEJ POVODNEJ PRÓZY. ALE AKO MÁME DO PEKLA VEDIEŤ, KTORÉ ZNICH REPREZENTUJÚ POJEM KVALITNEJ SÚČASNEJ SLOVENSKEJ LITERATÚRY?

Chceli by ste si prečítať niečo slovenské, niečo kvalitné a umelecky hodnotné. Ale neviete čo. A vôbec, vdobe, kedy sa čas začína merať na počet klikov, ani neviete kde. Slovenskú súčasnú akvalitnú prózu nenájdete na bilboardoch, ani vkníhkupectvách na poličkách či pultochs bestsellermi. Je niekde pod abecedným lenením vsekcii Slovenská literatúra… Ale dôležité je, že existuje. Keď budete hľadať (alebo sa pýtať) knihy, ktoré boli nominované na cenu Anasoft litera, určite nájdete to, čo chcete. Odborná, no vždy iná porota, už 11 rokov vyberá 10 našich najhodnotnejších kníh, ktoré boli vydané vuplynulom roku. Samotná desiatka je taká pestrá, že si vnej vyberiete minimálne jednu, ktorú si budete chcieť prečítať so zárukou umeleckej kvality. Čo je to teda Anasoft litera, aké knihy sa do nej dostanú ačo môžeme po vyše desaťročí jej existencie konštatovať osúčasnej slovenskej próze?

Simona Fochlerová (1986) vyštudovala slovenský jazyk aliteratúru vkombinácii sfrancúzskym jazykom aliteratúrou na Prešovskej univerzite v Prešove. Niekoľko rokov pracovala ako projektová manažérka vmnohých organizáciách aumeleckých projektoch. Vsúčasnosti je editorkou Rádia Devín a komunikačnou manažérkou literárnej ceny pre pôvodnú slovenskú prózu Anasoft litera.

A4 v spolupráci s alt30collective uvádza úspešný formát prezentácií What the hell***is? Každý mesiac prinášame čerstvé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale taktiež sa zaoberáme ʺnezodpovedanými otázkamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia.

Viac info tu.