feb

19

nedeľa o 20:00

Rodinné šťastie

Ernelláék Farkaséknál, réžia Szabolcs Hajdu, HU, 81 min, maďarsky s českými titulkami

Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma nie je to práve med lízať. Stačí chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických aj absurdne banálnych historiek až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na nervy, máte vlastne veľmi radi.