feb

27

pondelok o 19:00

What the hell Artwall is?

A4-Priestor súčasnej kultúry v spolupráci s alt30collective uvádzajú úspešný formát What the hell***is? Každý mesiac prinášame čerstvé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale taktiež sa budeme zaoberať ʺnezodpovedanými otázkamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia.

VO FEBRUÁRI SA POZRIEME NA UMENIE VO VEREJNOM PRIESTORE OPTIKOU PRAŽSKEJ GALÉRIE ARTWALL.

Prednáška se zameria na umenie vo verejnom priestore vpodobe, vktorom ho prezentuje galéria Artwall. Tato galéria založená v roku 2005 je najväčšia galéria vo verejnom priestore vČechách zameraná na prezentáciu umenia s kritickým názorom. V roku 2008 zrušil Magistrát hlavního města Prahy zmluvu o prenájme priestorov galérie vreakcii na výstavu Kolektivní identita skupiny Guma Guar, kriticky parafrazujúcu kampaň za usporiadanie olympijských hier vPrahe. Uzavretie galérie Artwall sa stalo ojedinelým prípadom po roku 1989, kde politické rozhodnutie maskované za uplatňovanie právnych predpisov viedlo k likvidácii galérie. Po troch rokoch snahy o znovuotvorenie zahájila galéria Artwall opäť činnosť aod tej doby neraz vyvolali prezentované výstavy búrlivú diskusiu, či už sa jednalo ovýstavy tematizujúce vyhnanie sudetských nemcov, súžitie smenšinami, utečeneckú krízu, bezdomovectvo, lezbické materstvo atď.

Zuzana Štefková (1977) je kurátorka a kritička umenia. Vyštudovala dejiny umenia na Univerzite Karlovej vPrahe, kde prednáša o súčasnom umení. Zameriava sa na problematiku genderu a kritického umenia. Je kurátorkou galerie Artwall a spoluzakladateľkou c2c kruhu kurátorov a kritikov.

Alma Lily Rayner je aktivistka a umelkyňa, ktorá v detstve zažila dlhodobé sexuálne zneužívanie. Od 2. 2. 2017 prezentuje vgalérii Artwall výstavu Co mi otec strkal do vagíny. Vrámci tejto výstavy sa prvýkrát včeskom prostredí objaví tento typ zpovede vo verejnom priestore.