mar

06

pondelok o 18:00

MULTIPLACE #15: Nula-jedna… Začíname!

Zbierka multimédií a zbierka digitálnych hier v Slovenskom múzeu dizajnu

O začiatkoch zbierania multimédií a osobitne o zbierke digitálnych hier v Slovenskom múzeu dizajnu, ktoré je súčasťou Slovenského centra dizajnu, porozprávajú kurátori múzea Mária Rišková a Maroš Brojo. Dozvieme sa, čo je kultúrne signifikantný softvér, aké sú pred nami výzvy z hľadiska ochrany, zbierania a prezentácie multimédií a prečo začíname práve digitálnymi hrami vytvorenými na Slovensku.