mar

17

piatok o 19:00

Čo do pekla nástupište 1-12 je?

Zuzana Novotová Godálová

A4-Priestor súčasnej kultúry v spolupráci s alt30collective uvádzajú úspešný formát What the hell***is? Každý mesiac prinášame čerstvé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale taktiež sa budeme zaoberať ʺnezodpovedanými otázkamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. V Marci vám predstavíme veľmi zaujmavý priestor pre súčasne umenie a kultúru, ktorý parazituje na autobusovej stanici v malom mestešku Topoľčany. Občianské združenie Nástupište 1-12 vzniklo v roku 2011 a jeho tažiskovými projektmi sú Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 (od 2011) a projekt cezhraničnej spolupráce Pravidelná linka (od 2013).