apr

06

štvrtok o 19:00

What the hell***is? Special edition / Who the hell Michal Moravčík was?

Who the hell Michal Moravčík was? – Mira Keratová (sk) & Svätopluk Mikyta (sk)

V spolupráci s alt30collective uvádzame úspešný formát What the hell***is? Každý mesiac prinášame čerstvé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale taktiež sa budeme zaoberať ʺnezodpovedanými otázkamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Aprílovú edíciu chceme venovať skvelému výtvarníkovi Mišovi Moravčíkovi, ktorý nás tento rok predčasne opustil.

Michal Moravčík sa narodil vBratislave vroku 1974. Na Vysokej škole výtvarních umení vBratislave absolvoval štúdium sochy. Vo svojom autorskom programe sa odklonil od tradičných foriem sochárskej tvorby ajeho kľúčom vtvorbe sa stal koncept. Jeho tvotba bola silno intelektuálne postavená, kriticky reflektoval verejný priestor ahistorickú pamäť. Vroku 2004 získal Cenu Oskára Čepana avroku 2010 založil iniciatícu Verejný podstavec, ktoré reflektuje verejný priestor. http://www.moravcik.sittcomm.sk/