apr

28

piatok o 20:00

NU DANCE FEST: Eva Klimáčková (SK, FR): Ouvrir le temps (the perception of), Petra Fornayová (SK): Opernball *

12. ročník festivalu súčasného tanca a pohybového divadla / 22. – 29. apríl 2017

Choreografia Eva Klimáčková / Laurent Goldring, tanec Eva Klimáčková

Tanec sa snaží rezonovať s plasticitou slov, hľadaním a strácaním rovnováhy a modelovaním nedefinovateľného tela. Minimalistické sólo necháva priestor pre poéziu obrazov, pocitov, vnemov a predstáv. Cítiť, vnímať, pohybovať sa a povedať – operácie odhaľujúce nekonečnú zvláštnosť ľudského bytia. Ouvrir le temps ponúka divákovi čas potrebný na prehĺbenie pohľadu a gesta.

Petra Fornayová (SK): Opernball

Koncept, réžia Petra Fornayová, tvorba, interpretácia Péter Cseri, Soňa Ferienčíková, Petra Fornayová, Monika Haasová, Adam Hanuljak, Richard Imrich, Jana Štefániková, dramaturgia Peter Šulej, video Adam Hanuljak, Jakub Pišek … chlieb a hry alebo len sa tešme ďalej… Opernball je metaforou uzavretého systému, spoločnosti, ktorá vyznáva istú zvláštnu hierarchiu a zvláštne hodnoty. Je kritikou neoliberálneho prístupu uplatňovaného na čokoľvek bez rozdielu. „Na slovenskej tanečnej scéne sa len zriedka objaví také svieže, dôvtipné a zároveň tematicky ukotvené dielo.“ Dáša Čiripová, KÓD – časopis o súčasnom divadle

Piatok / 20.00 / tanec / 8 € / 7 € predpredaj

Organizuje Asociácia súčasného tanca