máj

19

piatok o 19:00

Leanne Wijnsma: The Smell of Data

Prezentácia z cyklu “Ako prežiť v postdigitálnej dobe”. Voňavka The Smell of Data vypustí z fľaštičky kovový zápach keď užívateľ na svojom zariadení zaznamená nechránenú webstránku alebo Wi-Fi sieť. Leanne Wijnsma a filmárka Froukje Tan vytvorili dielo pilotne prezentované v londýnskom Múzeu vedy ako reakciu na obavy o bezpečnosť dát na internete. Autorky sa inšpirovali výskumom čuchových reakcií ľudí na zápach unikajúceho plynu, ktorý sme sa naučili považovať za nebezpečný. Súčasťou prednášky je aj premietanie filmu o projekte. Leanne Wijnsma je umelkyňa kriticky pracujúca s novými technológiami. Prednáša komunikáciu a multimediálny dizajn na Utrechtskej univerzite, v roku 2014 bola nominovaná na Bio Art and Design Award.