jún

15

štvrtok o 15:45

Tvorivé dielne pre deti: O čom hovorím, keď hovorím o tvare

Aké rôzne tvary poznáme? Tvary pravidelné, nepravidelné, konkrétne, abstraktné, ostré, oblé, ucelené, roztrieštené a mnohé iné… Čo môžeme zistiť o rôznych tvaroch a ich výskyte v umení, ale aj v bežnom živote okolo nás, sa dozvieme spolu na štvrtkovej výtvarnej.