sep

13

streda o 19:00

Mesto ako politikum: Otázky suburbanizácie

Pokračovanie série verejných diskusí o problémch a výzvach, ktorým čelia súčasné mestá, s primárnym zameraním na Bratislavu. Vzhľadom na nadchádzajúce voľby do samosprávnych krajov (november 2017) sa bude jesenná séria venovať problematike bratislavskej metropolitnej oblasti. V najbližšom vydaní bude Bohdan Smieška so svojími hosťami z oblasti geografie a sociológie diskutovať o rôznorodých prejavoch suburbanizácie a jej dopadov v podobe v radikálnej fyzickej premeny prostredia, zmenách krajinnej pokrývky a o sociálnopriestorových, ekonomických, kultúrnych a politických dôsledkoch, ktoré suburbanizácia v bratislavskom metropolitnom regióne prináša.

S podporou Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.

Organizuje Local Act.