sep

24

nedeľa o 18:00

Šilalo paňori (Studená vodička) a Ťažká duša

venované pamiatke Bélu Pokutu, jedinečného rómskeho speváka

Okrem premietania filmu Mareka Šulíka Ťažká duša, krstu kníh Jany Belišovej a Zuzany Mojžišovej a DVD všetkých troch autorov sa budete môcť stretnúť s protagonistami filmu a vypočuť si naživo autentické rómske piesne.

Dokumentárny film Mareka ŠulíkaŤažká duša zachytáva tri príbehy z rómskych komunít a sleduje spôsob, akým sa pôvodná rómska hudba prenáša z generácie na generáciu a udržuje, respektíve neprenáša a zaniká. Tragikomické situácie dopĺňajú intermezzá, ktoré sú zostavené z materiálu získaného počas výskumných ciest.

Šilalo paňori je názov etnomuzikologického výskumu starodávnych žalostných rómskych piesní. Etnografka Jana Belišová a jej spolupracovníci navštevovali rómske komunity, zaznamenávali tieto piesne a skúmali ich katarznú funkciu v živote Rómov. Výsledkom je, okrem uvádzaného filmu, 25 dokumentačných videí, piesňová zbierka a sociálny cestopis. Tento projekt je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Realizáciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond. organizátori: Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s občianskym združením Žudro (www.zudro.sk).