okt

30

pondelok o 19:00

Projekt Batyskaf: Musique Non-Stop – “Outsider music”

Nie každý interprét sa rozhodne ísť cestou, ktorá je pre neho najschodnejšia a nie vždy jeho output býva akceptovaným. Občas sa však v tých najroztodivnejších miestach dokážu búrať hranice a nastavovať nové, neprebádané vesmíry avantgardy ako takej. O interprétoch pohybujúcich sa na hrane počuváteľnosti, bizarnosti a iných obskurných prídavnych mien Vám porozpráva Andrej.

V spolupráci s OZ Gegangere.