nov

06

pondelok o 20:00

Všetko čo mám rada / Objekty výskumu

Všetko čo mám rada (Stratégia trvalo udržateľného rozvoja)

Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý, komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života a smerujúci k takému funkčnému modelu, ktorý kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života.

Objekty výskumu

Predstavenie Objekty výskumu pracuje s témou manipulácie prvotných vnemov pod vplyvom rôznych typov informácií. Pýta sa na možnosť objektívneho posudzovania diela, racionálneho verzus emotívneho vnímania. V predstavení sa tak objektami výskumu stávajú interpretky aj publikum.

Organizuje AST – Asociácia súčasného tanca. Reprízy predstavení z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia