nov

20

pondelok o 20:00

Tomas Danielis: Mainly love

Metaperformancia o moci, sexualite a ich vzťahu

Choreografia a interpretácia Tomáš Danielis,Hudba Ľubomír Drakh Panák,Poézia Zuzana Husárová,Svetelný dizajn Milan Slama / Tomáš Danielis,Vizuálne prostredie Tomáš Danielis,Fotosenzory Jakub Píšek

Mainly love je potrét sexuálneho predátora a jeho sveta, ktorý sa odohráva na pomedzí meta-performácie a interaktívneho vizuálneho prostredia rámovaný rozhovormi so zneužitými ženami voči výpovedi sexuálneho predátora. Mainly love sa pokúša dostať pod povrch temy agresívnej sexuality a prezentovať jednotlivca v momentoch jeho vnútorných rozhodnutí ku vzťahom k otázkam pohlavia, sexuality, moci a ich dôsledkov.

Táto vizuálne i tanečne zaujmavá performácia otvára okno to vnútra človeka, odhaľujúc svet, ktorý sa spája nie len so sexualitou, ale vy/zneužitím moci, horúcou témou súčasnej doby.

“Motiváciou vytvoriť toto predstavenie bola moja potreba sa vyrovnať sa s prostredím v ktorom žijem posledné obdobie. Opakovane som sa pýtal, prečo spoločnosti väčšie či menšie tolerujú. ale aj oslavújú malých či väčších diktátorov, či agresorov. Kládol som si otázku, kde sa berie atraktivita agresorov a čo sa skrýva pod porvrchom ich správania. Spoznať ich motivácie a spôsoby.”

Predstavenie Mainly Love je s vďakou venované všetkým ženám , ktoré mi pomohli vytvoriť toto predstavenie.

Mainly Love je založené na dokumentarnom materiáli, ale nenárokuje si na definitívne vyhlásenia a rovnako nezobrazuje súkromný život autora.

Predstavenie je nevhodné pre mladistvých do 16 rokov.