mar

11

nedeľa o 17:30

Proti fašizmu: pamätaj na SNP

Každoročne sa prívrženci Slovenskej republiky (1939-45) stretávajú na Martinskom cintoríne, aby si v čase výročia vzniku tohto štátu, uctili pamiatku prezidenta Jozefa Tisa. S tým nesúhlasíme.

Ako protiváhu organizujeme stretnutie ľudí na Cintoríne pri Kozej bráne, ktorí si chcú uctiť demokratické osobnosti so živým odkazom pre občiansku spoločnosť. Takou bola aj rodina Viestovcov, aktívne bojujúca proti ľudáckemu režimu.

Kto viedol Slovenské národné povstanie? Historik Lukáš Krajčír prečíta a vysvetlí spomienky kľúčových aktérov Slovenského národného povstania, ktorých výpovedná hodnota je nadčasová a aktuálna.

Celý program podujatia:

Cintorín Kozia brána:
15:30 – stretnutie pri vstupnej bráne
15:30 – 15:50 – príhovor Lukáša Krajčíra za o. z. Ladon z Katedry slov. dejín FiF UK o významných osobnostiach verejného života
15:50 – 16:10 – príhovor Sandry Polovkovej za Post Bellum o význame historickej pamäti spoločnosti
16:10 – 16:30 – pietna spomienka pri rodinnom hrobe rodiny Viestovcov

A4 – priestor súčasnej kultúry
17:30 – 18:00 – čítanie spomienok Jána Ursíniho a ďalších na SNP (číta Lukáš Krajčír).
18:00 – 18:30 – krátky report o živote a diele Jána Ursínyho

V spolupráci s o. z. Ladon a Post Bellum.