mar

12

pondelok o 18:00

Poézia demokracie / Štefánik

Moderuje Lukáš Krajčír, diskutujú Peter Zajac, Michal Kšiňan, Juraj Smatana

Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu.“ Milan Rastislav Štefánik patril k zakladateľom československého štátu, ktorého kladný postoj k demokratickým hodnotám bol jasne čitateľný. Významné činy na poli vedeckom a zahranično-politickom sa stali inšpiráciou pre poetickú tvorbu u mnohých dobových českých a slovenských básnikov. Ako vnímali postavu Štefánika v umeleckom priestore? A aký je vôbec jeho odkaz pre súčasnosť?

Poézia demokracie je multižánrový kultúrno-vzdelávací formát o spoločnosti, histórii a literatúre, ktorý cez slovenskú angažovanú poéziu približuje v čase 100. výročia vzniku ČSR a narastania krajnej pravice a krajnej ľavice, význam demokracie, ako doposiaľ najvhodnejšieho spoločenského zriadenia.

V spolupráci s o. z. Ladon a Projektom Batyskaf.