mar

16

piatok o 19:00

Príbeh 0: Za zrkadlom „voľného trhu“ – migrantky a platená práca v domácnosti

V diskusii sa budeme venovať globalizácii starostlivosti o deti a seniorov, nájomnej práci žien v domácnosti, jej zneviditeľňovaniu, a dopadom týchto procesov na životné trajektórie žien, ich sociálne postavenie aj formovanie ich subjektivity a schopnosti konať. Odpovede na otázky spojené s podobami opatrovateľskej práce žien v kontextoch migrácie a globálnych rodových usporiadaní nám ponúknu tri sociálne antropologičky, ktoré sa tejto problematike venovali vo svojich etnografických výskumoch v Rakúsku, Českej republike, Veľkej Británii a na Slovensku. Diskutovať budú Petra Ezzedine, Zuzana Sekeráková-Búriková a Martina Sekulová.

Organizuje Príbeh 0.