mar

22

štvrtok o 18:00

Palo Fabuš: Fantázia rozumu

Technika a myslenie II. – cyklus prednášok z filozofie médií

Čo je to rozum? Rozum je tendencia myslenia zaobchádzať so svetom ako s priestorom. Táto tendencia sa v histórii myslenia veľmi dlho úspešne presadzuje ako určujúci princíp myslenia a zvrchovaný ľudský prejav. To sa mu darí jednak za tichej podpory statických dobových médií a jednak vďaka trvalému dojmu, že tie najdôležitejšie skutočnosti sú nemenné, predom dané a tým pádom skôr či neskôr spoznateľné a reprezentovateľné. V modernej dobe je však takýto predpoklad poznania neudržateľný; rozum stále viac naráža na svoje limity a je na mieste pýtať sa, ako rozum prekročiť.

Palo Fabuš študoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu. Je šéfredaktorom časopisu Umělec a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu.