mar

26

pondelok o 17:30

Príbeh 0: Čo sa stalo s „právom na mesto“?

Právo na mesto sa v posledných rokoch stalo nadužívaným heslom, ktorým sa zaklína takmer každý, kto sa snaží mesto utvárať. Napriek tomu, že sa takmer neustále hovorí o politickej participácii obyvateľstva na tvorbe podoby mesta, jeho tvár stále mení predovšetkým neutíchajúci proces gentrifikácie a komodifikácie. V rámci diskusie sa chceme vrátiť k pôvodnej myšlienke práva na mesto a hľadať odpovede na otázku, či a ako nám môže pomôcť pri demokratizácii našich miest a zápase proti snahe o redukciu jeho funkcií na dobývanie zisku. Pozvanie do diskusie prijali Barbora Bírová, Arnošt Novák a Bohdan Smieška.

Organizuje Príbeh 0.