apr

14

sobota o 20:00

DOGMA DIVADLO (Trenčín): Komunál

Sobota / 20.00 / divadlo / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií
Scenár J. Benko, K. Bystrický, účinkujú I. Kubica, T. Plánka, hudba M. Fačkovec, R. Lalík, réžia K. Bystrický

Konanie postáv vyzerá navonok otvorené a úprimné, no postupne sa demaskuje ako manipulatívna hra s emóciami a očakávaniami publika. Inscenované modely správania sa stávajú základom pre vytvorenie hereckého prístupu k inscenácii, v ktorej sa prelína prirodzené s hraným, submisívne s dominantným. Príbeh je banálny, a dôraz je kladený na postavu diváka, ktorý je priamou súčasťou teatrálnej hry na vieru, sebaobetovanie a kolektívne šťastie.