apr

18

streda o 9:00

Naša Zem

Bezplatná možnosť ozvláštniť vyučovací proces. Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj pripravilo pri príležitosti Dňa Zeme 2018 sériu výnimočných dokumentov, v rámci ktorých žiakom ukážete, že žiť sa dá v súlade s prírodou, solidárne s ostatnými ľuďmi a tolerantne k iným kultúram. Projekt je súčasťou globálneho vzdelávania.

O 9.00 premietneme film Odvyknutí (60 min.) o obyčajnej talianskej rodine, ktorá putuje po Taliansku a skúša život v rôznych alternatívnych komunitách.

O 11.00 ponúkame 2 snímky. Prvou je Teraz naša zem (30 min.), ktorá priblíži odboj obyvateľov afrických štátov proti zaberaniu ich pôdy zahraničnými korporáciami.

Po nej nasleduje dokument Mimoriadni ľudia nakrútený na východnom pobreží Čierneho mora v Turecku. Zoznámi vás s tamojšími ľuďmi, ktorí žijú v absolútnom súlade s nádhernou, i keď naozaj drsnou prírodou. Všetky filmy sú výberom toho najlepšieho, čo sa premietalo na festivale Terra di Tutti Film Festival v Taliansku.

Premietanie je vhodné pre študentov stredných škôl a starších študentov druhého stupňa základných škôl.

V prípade záujmu viac informácií a prihlásenie e-mailom na adrese tothova@sccd-sk.org <mailto:tothova@sccd-sk.org> . Prosím uveďte názov a adresu školy a predpokladaný počet študentov. Kapacita sály je obmedzená na 100 účastníkov, prihlášky preto budeme akceptovať v poradí, v akom ich dostaneme.