apr

20

piatok o 20:15

NU DANCE FEST 2018

13. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla

Každý deň po hlavnom predstavení nasleduje diskusia s tvorcami.

Odivo: Stopy v pamäti (SK)
20.15 / pohybové divadlo / 8 € / 5 €

Námet, koncept, realizácia M. Danadová, M. Kováčová, hudba J. Fiala, účinkujú M. Danadová, M. Kováčová, S. Juráš

Predstavenie postavené na osobnej skúsenosti autoriek, ktorých bratom bola diagnostikovaná paranoidná schizofrénia. Vznikol asociačný beh na hranici svetla a tmy, ticha a zvuku, ktorý odráža stopy v pamäti aj v tele.

100-ročná os (SK/CZ)
21.15 / interaktívna inštalácia / vstup voľný

Námet P. Fornayová, kurátor M. Čertezni, výtvarník a technická realizácia S. Krajči, konzultant J. Bartoš

100-ročná os predstavuje časové momenty, ktoré boli relevantné pre vývoj (súčasného) tanca v priestore Slovenska a Česka v období rokov 1918-2018.

Nu Dance Fest 2018 ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organizuje Nu Dance Fest.