apr

25

streda o 20:15

NU DANCE FEST 2018

13. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla

Každý deň po hlavnom predstavení nasleduje diskusia s tvorcami.

Clara Furey, Peter Jaško (CA/SK)
Untied tales (The Vanished Power Of The Usual Reign)
20.15 / tanec / 8 € / 5 €
Tvorba a choreografia C. Furey, P. Jaško, tanec C. Furey, P. Jaško, hudba T. Furey

Podmaňujúca Clara Furey, pôsobiaca v renomovanej kanadskej skupine Par B.L.eux a ďalší zo zakladajúcich členov Les SlovaKs. Peter Jaško v temnom poetickom duete skúmajúcom strach z nehmotného a nejasného.

Nu Dance Fest 2018 ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organizuje Nu Dance Fest.