máj

07

pondelok o 20:00

Debris Company a hostia

Hostia – bakalárske práce študentov 3. roč. KTT VŠMU v Bratislave, odbor tanečné divadlo a performancia

Undistinguished
Choreografia M. Szeg, hudba Deep Watch, Stars Of The Lid, Commodores

Aj v tých najtemnejších časoch ľudskej existencie sa snažíme nájsť spôsob úniku z rôznej frustrácie či depresie s nádejou lepších zajtrajškov. V takýchto hraničných situáciach sa
ukazujú najhlbšie stránky našej osobnosti.

Úprimne stratený
Choreografia J. Vaľo, hudba V. Škutová

Mladý muž sa vďaka plynutiu času ocitá na konci jednej éry svojho života.

Debris company: Dolcissime sirene
Choreografia D. Raček, S. Vlčeková, J. Vlk, hudba a koncept J. Boleslav Kladivo + J. Vlk, účinkujú D. Raček, S. Vlčeková, kostýmy M. Havran, svetelný dizajn J. Vlk

Tanečno divadelné predstavenie vychádza z niektorých častí textu Ottavia Rinucciniho
Intermedi da la Pelegrina, libreta, zhudobneného predstaviteľom hudobného humanizmu,
režisérom a organizátorom – grófom Giovannim De Bardim pripravenom pri príležitosti
svatby Ferdinanda Medici a Cristiny di Lorena. Formálne je predstavenie voľne inšpirované
textom a hľadaním ďalších dramatických intermédií platónskeho idealizmu a filozofie života v
divadelno/hudobnej forme.