jún

02

sobota o 20:00

Mirian Calvo – Reflektívne kreslenie ako metóda participatívneho navrhovania

Potreba participatívneho navrhovania býva citeľná hlavne pri dizajne verejných priestorov. Architekti, urbanisti a plánovači pri svojej práci vstupujú do cudzieho prostredia, preto najlepšie riešenia často prináša participácia lokálnej komunity. Ako ale správne pochopiť potreby a želania laickej verejnosti počas výskumu v teréne? Čo naopak participácia prináša druhej strane? Kedy sa zo spoločného navrhovania stáva proces vzájomného vzdelávania sa? O metódach participatívneho navrhovania, predovšetkým o reflektívnom kreslení, nám bude rozprávať architektka, designérka a výskumníčka Mirian Calvo aktuálne pôsobiaca na Glasgow School of Art.

Prednáška bude realizovaná v rámci 3-dňového workshopu výroby nového obsahu hry BEEN THERE TOGETHER, v anglickom jazyku.

V spolupráci s Ninou Mikuškovou a Salónikom.