jún

18

pondelok o 18:00

Post Bellum & Kolégium Pamäti národa: Sloboda slova, vzťah k pravde a naša zodpovednosť

Pondelok / 18.00 / diskusia / vstup voľný

Kolégium pamäti národa Slovensko a Post Bellum organizuje pre verejnosť a pre svojich členov, diskusiu: Sloboda slova, vzťah k pravde a naša zodpovednosť.

Diskusia bude mať časť pre verejnosť a pracovnú časť Kolégia Pamäti národa

Verejná časť obsahuje sériu vstupov a diskusiu s osobnosťami z oblasti médií a vzdelávania.

Hostia diskusie:

Peter Zajac, spisovateľ a literárny vedec,
RTVS: Braňo Dobšinský,
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Moderuje: Bohdan Smieška.

Neverejná pracovná časť bude pre členov Kolégia Pamäti národa. Jej cieľom bude zreflektovať diskusiu, prípadne doplniť Výzvu kolégia o zodpovednosti spoločnosti voči rešpektovaniu slobody slova.