nov

18

nedeľa o 21:00

Vlna naživo 2018 / Michal Tallo: Delta

vstupné: vstup voľný

Krst knihy jedného z  najvýraznejších predstaviteľov spirituálneho posthumanizmu.

V básnickej novele Michala Talla    sa celý svet stáva metaforou turbulentných ľúbostných vzťahov: počnúc evolúciou živočíšnych druhov až po zánik živých jazykov. Po kontrolovaných, chladne komentovaných emóciách z  prvej knihy teda Michal Tallo prichádza s  rezignáciou na odstup. Jeho jazyk už nie je tlmivým roztokom, ale materiálom, z  ktorého svety povstávajú a  následne sa pod jeho váhou rúcajú.

Michal Tallo  (1993) organizačne pracoval na niekoľkých filmových a literárnych festivaloch, je redaktorom časopisu o súčasnom umení a kultúre Vlna, programovým dramaturgom medzinárodného literárneho festivalu Novotvar a koordinátorom súťaže Básne SK/CZ. Knižne debutoval zbierkou  Antimita (2016, Drewo a srd), Δ je jeho druhá básnická kniha. Jeho básne boli preložené do viacerých jazykov a publikované v niekoľkých zahraničných antológiách; ukrajinský preklad zbierky  Antimita  vychádza koncom roka vo vydavateľstve Krok. Básne, prózu, kritiky a texty o filmoch či knihách pravidelne publikuje v časopisoch a v rozhlase doma aj v zahraničí (Vlna, Glosolália, Vertigo, Tvar, A2, Listy a i.).

FACEBOOK EVENT

vstupné: vstup voľný