máj

28

utorok o 18:30

Klimatické kempy naprieč Európou

vstupné: vstupné dobrovoľné

V rámci posledného projektu jarnej spolupráce Príbehu nula a Kina inak A4 premietneme dve reportáže z dielne Voxpot. Prvá, s priamočiarym názvom „Boj o uhlie”, nám priblíži udalosti z leta 2018 v Nemecku. Navštívime masovú akciu občianskej neposlušnosti s názvom Ende Gelände, ktorá bola zameraná proti ťažbe uhlia. V tematicky súvisiacom druhom filme sa presunieme k našim susedom. Dokument „Boj za klímu” prinesie pohľad na minuloročný Klimakemp v Českej republike.
Po projekcii bude nasledovať diskusia, v ktorej Jakub Huba vyspovedá Lauru Kovácsovú (z kolektívu Bod obratu) a Radka Kubalu (Limity jsme my). Spoločne sa pokúsia nájsť odpovede na to, čo vlastne znamená klimatická spravodlivosť i to, kam situovať filmami predstavené aktivity v kontexte zeleného hnutia. Od hostky a hosťa sa tiež dozvieme, z akého typu reflexie súčasnej spoločensko-politickej situácie vychádzajú, aké sú podľa nich možnosti riešenia napätia medzi legalitou a legitimitou, a v neposlednom rade, aký potenciál nesie podobné konanie v „slušnosťou” presiaknutom politickom priestore. V diskusii sa nevyhneme ani predstaveniu plánov a blížiacich sa podujatí európskeho klimatického hnutia.

vstupné: vstupné dobrovoľné