jún

24

pondelok o 18:00

Palo Fabuš: Miera umenia a pravidlá fantázie

vstupné: vstup voľný

Ďalšia prednáška z cyklu o filozofii médií Technika a myslenie.

Všadeprítomnosť výpočtových technológií možno z titulu ich digitálnej podstaty chápať aj ako zavádzanie totálnej merateľnosti sveta. Mali by sme teda začať interpretovať aj umenie ako formu merania? Začať vnucovať vedeckú objektivitu umeleckým dielam, ktoré mali byť chránené ako výsostne subjektívne? Alebo je to naopak, a je to skôr veda, ktorá dovádza do dôsledkov niečo esenciálne umeleckého? Nie je vlastne “doslovnosť” len normovaná forma “obraznosti”? A nevedie teda nakoniec ona totálna merateľnosť sveta k triumfu umenia?

Palo Fabuš študoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu. Je šéfredaktorom časopisu Umělec a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu.

 

vstupné: vstup voľný