jún

27

štvrtok o 18:00

Mesto ako politikum #11

vstupné: vstup voľný

Dramaturgia Bohdan Smieška

Centrálnou témou diskusií v roku 2019 je „MESTO V SÚVISLOSTIACH“ – skúmanie aspektov potenciálu a obmedzení rozvoja mesta s prihliadnutím na globálne trendy reflektované multidisciplinárnymi pohľadmi na otázky limitov ekonomického rastu, prehlbovania sociálnej nerovnosti, úbytku pracovných príležitostí, roly kultúry a reflexie postideologických verzií politických reprezentácií. Kľúčovým skúmaným problémom, ktorý bude adresovaný z rôznych perspektív a v rôznych súvislostiach je globálna zmena klímy, jej príčiny, dopady a možné stratégie riešenia.

Organizuje Local Act v spolupráci a A4 – priestorom súčasnej kultúry.

 

vstupné: vstup voľný