jún

27

štvrtok o 18:00

Mesto ako politikum #11

vstupné: vstup voľný

Politicky dominantný neoliberálny charakter spravovania Bratislavy v ostatných troch desaťročiach určoval aj výkon politiky mesta v sociálnej oblasti, do ktorej sa premietol uplatňovaním prevažne reziduálneho modelu sociálnej politiky. Základné princípy sociálnej politky, ktorými sú sociálna spravodlivosť, sociálna solidarita či princíp participácie na tvorbe a napĺňaní konkrétnych politík boli uplatňované iba sporadicky, nesystematicky a nesystémovo. Výkon sociálnej politiky na komunálnej úrovni bol nezriedka redukovaný na plnenie si zákonného minima, bez ambície vytvárania a implementácie komplexných verejných politík. Navyše, limitované rozpočtové prostriedky určené na sociálnu oblasť sa podpisujú na znižujúcej sa kvalite života viacerých skupín obyvateľstva.

Zdá sa, že situácia v Bratislave sa po ostaných komunálnych voľbách začína meniť. Na bratislavský magistrát nastúpili noví ľudia a postupne predstavujú plány, ktorými chcú meniť doterajšiu prax.

Aké nové verejné politiky v sociálnej oblasti sú v Bratislave naplánované? Z akých východísk a z akého typu poznania, politického či hodnotového rámca budú vychádzať? Ako budú vznikať a kto sa bude podieľať na ich vytváraní? Aké plány má mesto v oblasti ukončovania bezdomovectva a rozvoja nájomného bývania?

O téme sociálnej politiky v Bratislave sa bude Bohdan Smieška zhovárať s riaditeľom Sekcie sociálnych vecí Magistrátu mesta Bratislava Pavlom Jablonickým a splnomocnencom primátora pre ľudí bez domova a sociálne bývanie Sergejom Károm. Sme veľmi radi, že pozvanie do diskusie prijala aj sociologička Zuzana Kusá, samostatná vedecká pracovníčka Sociologického ústavu SAV a poradkyňa nastupujúcej prezidentky SR pre sociálnu oblasť, ktorá podrobí predstavené plány odbornej oponentúre.

 

Dramaturgia a moderovanie diskusie Bohdan Smieška.

 

Organizuje Local Act v spolupráci a A4 – priestorom súčasnej kultúry.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.

FACEBOOK EVENT

https://mestoakopolitikum.wordpress.com

 

 

vstupné: vstup voľný