okt

19

sobota o 20:00

BA v pohybe / Viktor Černický (CZ):  PLI*

vstupné: 12 € / 7 € študenti 

22 konferenčných stoličiek a jasne ohraničený priestor predstavujú východisko pre predstavenie, ktoré osciluje na hranici medzi inštaláciou, cirkusom, performanciou a tancom. Proces koncentrovaného rozkladania a skladania stoličiek a ich balansovanie v labilných tvaroch a skulptúrach môžeme na jednej strane vnímať ako neustále meniacu sa architektúru priestoru, alebo aj ako dizajn nášho myslenia. Rovnováha je výsledkom pohybu a premeny… stabilita je krehká, existuje vo vymedzenom časopriestore. Predstavenie získalo Cenu divákov a Hlavnú cenu Českej tanečnej platformy 2019.

Organizuje BRATISLAVA V POHYBE – Medzinárodný festival súčasného tanca.

 

vstupné: 12 € / 7 € študenti