dec

05

štvrtok o 17:00

Klimatické zmeny: príroda vs. človek

vstupné: vstup voľný

Témou diskusie budú klimatické zmeny a ich dopady na súčasné i budúce generácie. V akej situácii sa nachádza ľudstvo vo vzťahu ku klimatickým zmenám a iným ekologickým hrozbám? Aké zmeny myslenia a konania bude boj s nimi vyžadovať? Ako ovplyvňujeme naše životné prostredie a do akej miery sme závislí od prežitia iných druhov? Čo je to klimatická spravodlivosť a prečo je dôležitá?

 

Diskutovať budú prof. Peter Fedor z Prírodovedeckej fakulty UK, doc. Richard Sťahel z Filozofického ústavu SAV a dr. Adam Greif z Filozofickej fakulty UK. Diskusiu moderuje Zlatica Plašienková.

 

Podujatie organizuje Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK.

 

vstup voľný

 

vstupné: vstup voľný