dec

11

streda o 19:00

Odkazy: Emil Stodola a význam samosprávy

vstupné: vstup voľný

Právnik Emil Stodola predstavil pred sto rokmi pokrokový model občianskej samosprávy ako alternatívy k ľudáckemu nacionálnemu autonomizmu. Vďaka študijným pobytom v západnej Európe pochopil význam silných regiónov, s rovnocennými etnickými a konfesionálnymi menšinami. Jeho myšlienky tak vzbudzujú rešpekt a dodnes inšpirujú mnohých v oblasti samosprávy. 

 

Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska. Program je doplnený o audiovizuálnu projekciu k téme 1. ČSR.

 

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.

 

vstup voľný

 

vstupné: vstup voľný